OKM rahoittaa tiedeneuvonantaja-toiminnon perustamista

2.1.2019

OKM tiedote 2.1.2019

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt noin 4,5 miljoonaa euroa kansallisiin kehittämishankkeisiin, joilla edistetään tieteen ja korkeakoulutuksen toimintaedellytyksiä. Rahoitettavien hankkeiden kirjo on laaja. Suomalainen tiedeakatemia ry saa rahoituksen tiedeneuvonannon organisointiin Suomessa. Näin edistetään tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Avustukset myönnettiin rahapelien tuotoista. Suomalainen Tiedeakatemia ry saa 600 000 euroa tiedeakatemioiden yhteisen tiedeneuvonannon organisointiin Suomessa.

– Kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana on oltava tutkittu tieto. Riippumattoman tiedeneuvonantajatoiminnon käynnistämisellä lisätään tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua. Tehtävää ryhtyy nyt edistämään Suomen tiedeakatemioiden jäsenten muodostama riippumaton tiedeyhteisö, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Valtakunnallisen tutkimustietovarannon kehittämiseen myönnettiin 769 000 euroa. Tietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Nyt rahoitettavalla hankkeella tuetaan jo käynnissä olevaa kehitystä toteuttamalla portaali, joka tarjoaa julkisen näkymän tietovarannon tietoihin. Sieltä kuka tahansa voi hakea tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.

Suomalaisen tutkimusyhteisön kansainvälistymistä Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa rahoitetaan 682 000 eurolla.

Tietokantojen hakumahdollisuudet paranevat. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy saa 779 000 euroa projektiin, jolla parannetaan kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistojen metatietojen saatavuutta ja näin parannetaan tutkimuksen teon edellytyksiä.

Erityisavustukset tieteen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen