Periaatepäätös tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitusuudistuksesta

5.9.2013

Valtioneuvoston yleisistunnossa hyväksyttiin torstaina 5.9. tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskeva periaatepäätös.

Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen kootaan v. 2017 mennessä 70 miljoonaa euroa. Vuosi sitten tehdyssä alivaltiosihteeri Timo Lankisen johtaman työryhmän ehdotuksessa tämä summa oli 200 M€. Rahoitus kootaan asteittain vuosina 2015-2017 valtion tutkimuslaitosten tutkimusmäärärahoista, Suomen Akatemian ohjelmaperusteisesta tutkimusrahoituksesta ja Tekesin innovaatio- ja tutkimusrahoituksesta.
 
Valtioneuvoston käyttöön tutkimusrahaa kootaan asteittain: 2014 5 M€, 2015 7,5 M€ ja 2016 12,5 M€. Summa otetaan valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteisista tutkimusmäärärahoista. Tämä ns. Himas-rahaksi julkisuudessa nimitetty osuus oli alkuperäisessä esityksessä 30 M€.
 
Päätös sisältää myös tutkimuslaitosten fuusioita, mm. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään Luonnonvarakeskukseksi.