Yt-neuvottelut alkavat Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

30.9.2013

 

Uutisia yliopistojen yhteistoimintaneuvotteluista tulee yhä enemmän.                                            

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) käynnistää taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin pohjautuvat yhteistoimintaneuvottelut.
 
LUT:n tiedotteen mukaan yliopiston valtionrahoitus vuodelle 2014 laskee. Lisäksi kustannukset - palkat, kiinteistökulut ja palveluiden hinnat - nousevat. Kokonaissäästötarve on yhteensä kaksi miljoonaa euroa. LUT:n valtionrahoitus ensi vuodelle on 47,7 miljoonaa euroa.
 
Toiminnalliset muutokset koskevat LUT Kemiaa sekä LUT Savoon kuuluvia Mikkelin materiaalitekniikan, Savonlinnan ja Varkauden yksikköjä. Yt-neuvottelut koskevat näissä sataa henkilöä. Yhteensä näissä yksiköissä henkilöstön vähentämistarpeen on arvioitu olevan 15 ihmistä.
 
Lisäksi osa yliopiston säästötarpeesta suunnitellaan katettavaksi koko tukipalveluja koskevilla kolmen viikon lomautuksilla. Mahdolliset tukipalveluiden lomautukset koskevat noin 280:tä ihmistä. Yliopiston koko henkilöstömäärä on noin tuhat henkilöä.
 
Yt-neuvotteluissa käsiteltäviin asioihin kuuluvat henkilökunnan osa-aikaistamiset, mahdolliset siirrot toisiin tehtäviin tai toisiin yksiköihin, muutokset työtehtävissä ja työmenetelmissä sekä niihin liittyvät uudelleenkoulutuskysymykset tai lomauttamiset. Viimeinen, äärimmäinen vaihtoehto on irtisanominen, mutta sitä ennen kartoitetaan kaikki muut vaihtoehdot.
 
Yhteistoimintaneuvottelut luottamusmiesten kanssa aloitetaan viikolla 41. Lakisääteinen neuvotteluaika on kuusi viikkoa, mutta tarvittaessa työtä jatketaan pidempään.
 
 
Yt-neuvotteluja myös muualla
 
Yt-neuvotteluja on käyty viime aikoina useissa Suomen yliopistoissa.
 
Yt-neuvottelut ovat päättyneet Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kuutta ihmistä uhkaa lomautus, osa-aikaistaminen tai irtisanominen. Lisäksi on tehty työtehtävien uudelleenjärjestelyjä sekä löydetty säästöjä tilakustannuksista. Kyseessä oli neljännet yt:t TTY:ssa vuoden sisällä.
 
Åbo Akademissa rehtori on saanut hallitukselta valtuudet aloittamaa tarvittaessa yt-neuvottelut. Åbo Akademin hallitus haluaa tasapainottaa neljä miljoonaa euroa alijäämäisen taloutensa vuoden 2016 loppuun mennessä.