Kohti hyvin johdettuja, yhteisöllisiä yliopistoja ja yliopistodemokratiaa – yliopistojen johtosäännöt, johtaminen ja demokratia Suomessa professoriaktiivien näkökulmasta

Jari Stenvall tarkastelee selvityksessään, mikä merkitys yliopistojen hallintoa koskevilla johtosäännöillä on ollut professoreiden vaikutusmahdollisuuksiin johtamisen ja yliopistodemokratian näkökulmista. Selvitys perustuu professoreiden haastatteluihin eri yliopistoissa.

Selvitys on jatko-osa Stenvallin johtosääntöselvitykselle, jossa käytiin läpi suomalaisten yliopistojen johtosäännöt ja tehtiin niistä kokonaisarvio.