Utredning kring de finländska universitetens instruktioner, ledning och demokrati ur de aktiva professorernas perspektiv


Jari Stenvall diskuterar i sin utredning vilken betydelse instruktionerna för universitetsförvaltningen har haft för professorernas påverkansmöjligheter ur ledningens och universitetsdemokratins perspektiv. Utredningen grundar sig på intervjuer med professorer vid olika universitet.

Den är en fortsättning på Stenvalls instruktionsutredning där han gick igenom de finländska universitetens instruktioner och presenterade en övergripande bedömning av dem.