Professoriliiton hallitus kokoontui 1.3.

Professoriliiton hallitus kokoontui 1.3.2024 ja käsitteli muun muassa Jyväskylän yliopiston tilannetta.

Kokouksessaan hallitus

  • sai selvityksen yleisestä työmarkkinatilanteesta.
  • sai selvityksen yliopistojen työmarkkinatilanteesta.
  • käsitteli liiton alustavan vuosikertomuksen vuodelta 2023.
  • käsitteli Jyväskylän yliopiston tilannetta. Työnantaja on esittänyt suosituksen, että koko henkilöstö vaihtaisi lomarahoja vapaiksi. Liitto on informoinut jäseniään, että yliopistojen työehtosopimus ei mahdollista lomarahojen vaihtamista vapaaksi kokonaistyöajassa olevan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta, eikä liitto voi suositella lomarahojen vaihtamista.
  • merkitsi tiedoksi liiton lausunnon yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista.
  • merkitsi tiedoksi liiton lausunnon ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta.
  • merkitsi tiedoksi, että liitto on toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle kommenttinsa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen seuraavan ministerikokouksen (29.–30.5.2024, Tirana) ministereiden julkilausumaluonnokseen. Ministerit tulevat linjaamaan Bolognan prosessin tavoitteista ja painopisteistä seuraaville vuosille.
  • sai selvityksen kansainvälisistä kokouksista.