Professorsförbundets styrelse sammanträdde 1.3

Professorsförbundets styrelse sammanträdde 1.3 och behandlade bl.a. situationen vid Jyväskylä universitet.

På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

  • fick motta en utredning om det allmänna arbetsmarknadsläget.
  • fick motta en utredning om arbetsmarknadsläget vid universiteten.
  • behandlade förbundets preliminära årsberättelse för 2023.
  • behandlade situationen vid Jyväskylä universitet. Arbetsgivaren har utfärdat en rekommendation om att hela personalen ska byta sin semesterpenning mot ledighet. Förbundet har informerat sina medlemmar om att universitetens kollektivavtal inte möjliggör ett byte av semesterpenning mot ledighet för heltidsanställd undervisnings- och forskningspersonal och att förbundet inte kan rekommendera ett byte av semesterpenningen.
  • noterade förbundets yttrande om utkasten till förordningar som gäller en reform av universitetens finansieringsmodell.
  • noterade förbundets yttrande om ändringen av statsrådets förordningar om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas och universitetens verksamhet.
  • noterade att förbundet har lämnat in sin kommentar till undervisnings- och kulturministeriet med tanke på utkastet till ministrarnas resolution vid det europeiska högskoleområdets följande ministermöte (29–30.5.2024, Tirana). Ministrarna kommer att dra upp riktlinjer för Bolognaprocessens mål och tyngdpunktsområden för de följande åren.
  • fick motta en utredning om internationella konferenser.