Professoriliiton lausunto avoimen saatavuuden kokooma- ja yksittäisteosten osalinjaukseen

Professoriliitto puolustaa eurooppalaisia arvoja ja samalla myös tutkimuksen vapautta henkilökohtaisena perusoikeutena. Liitto tuomitsee kaikki tavat rajoittaa tutkimuksen vapautta eikä hyväksy pyrkimyksiä rajoittaa tutkijoiden perusoikeuksia.

Tutkimuksen vapauden oikeudellinen perusta ja velvollisuus turvata tutkimuksen vapaus eivät Professoriliiton mielestä ilmene avoimen saatavuuden kokooma- ja yksittäisteosten osalinjauksen luonnoksessa.