Professoriliiton lausunto avoimen saatavuuden tutkimusmenetelmien ja -infran osalinjaukseen

Professoriliiton mielestä avoimen saatavuuden tutkimusmenetelmien ja -infran osalinjaus jättää yleisesti ottaen vaikeaselkoisen vaikutelman. Menetelmät, aineistot ja infrastruktuurit ovat vailla rakennetta eri kohdissa asiakirjaa, ja on vaikea hahmottaa, mihin todella viitataan. Koko osalinjaus jää erittäin abstraktille ylätasolle. Konkretia puuttuu ja jää epäselväksi, mitä konkreettista ongelmaa yritetään ratkaista ja millä keinoilla. Linjaus jättää myös avoimeksi, kuka ja millä rahoituksella tekisi linjauksessa lueteltuja toimenpiteitä.