Professoriliiton lausunto ehdotuksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Professoriliitto kannattaa tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin vahvistamista tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisessa ja koordinoinnissa sekä TKI-rahoituslain ja rahoitussuunnitelman toimeenpanon seurannassa ja yhteensovittamisessa ehdotuksessa esitetyllä tavalla. Liitto korostaa kansallisten strategisten valintojen valmistelussa avoimuuden ja tiedeyhteisön sekä sidosryhmien osallistamisen tärkeyttä.

Professoriliitto pitää tärkeänä, että tutkimus- ja innovaationeuvostoa johtaa pääministeri. Liiton näkemyksen mukaan neuvostossa tulisi olla enemmän kansainvälisesti ansioituneita suomalaisia professoreita jäseninä.