Professorsförbundets yttrande om förslaget till statsrådets nya förordning om forsknings- och innovationsrådet

Professorsförbundet understöder att forsknings- och innovationsrådet ges en starkare roll i såväl ledningen och samordnandet av forsknings- och innovationspolitiken som i uppföljningen och samordningen av verkställigheten av FoUI-finansieringslagen och finansieringsplanen på det sätt som anges i förslaget. Förbundet framhäver vikten av öppenhet och inkludering av forskarsamhället och intressentgrupper i beredningen av nationella strategiska beslut.

Professorsförbundet anser det viktigt att forsknings- och innovationsrådet leds av statsministern. Enligt förbundet bör rådet ha fler internationellt meriterade finländska professorer som medlemmar.