Professoriliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia)

Professoriliitto toteaa, että IPR-strategiaa ei voida tarkastella erillään yleisistä tavoitteista, jotka liittyvät TKI-investointeihin, tuottavuuden nostoon ja perustutkimukseen. Professoriliitto korostaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten professoreiden ja muiden tutkijoiden merkittävää roolia Suomen ja koko Euroopan innovaatiojärjestelmässä. Suomen TKI-järjestelmä ei ole kansainvälisesti kilpailukykyinen, ellei professoreilla ja muilla tutkijoilla ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä, jotka auttavat heitä tuottamaan tieteellisiä innovaatioita.