Professoriliiton lausunto sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2024

Professoriliitto kannattaa vuoden 2024 lisärahoituksen kohdistamista pysyvästi Suomen Akatemian tutkimushankevaltuuteen tässä vaiheessa Tutkimuksen lippulaivojen kautta. Liitto on tyytyväinen EU-hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen kattamisesta, sillä se lisää EU-rahoituksen hakumahdollisuuksia yliopistojen taloutta rasittamatta.

Tutkijankoulutuspilottiin ehdotetaan lisättäväksi 40 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Professoriliitto edellyttää, että yliopistot palkkaavat uutta professorikuntaa ja että tutkijankoulutuspilotin kautta tulevaa rahoitusta kohdennetaan myös ohjaukseen, esimerkiksi kuukausipalkan mukaan määräytyvänä prosentuaalisena ohjauslisänä.

Talousarvioehdotus 2024 on ristiriitainen hallitusohjelman kirjauksen kanssa, jonka mukaan erityisesti alkuvaiheessa huolehditaan korkeakoulujen perusrahoituksesta. Budjetissa vuodelle 2024 ei varsinaisesti esitetä yliopistojen perusrahoituksen nostamista. Professoriliitto on luottavainen, että asia korjaantuu tulevissa talousarvioissa.