Professoriliiton lausunto Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta

Professoriliiton näkemyksen mukaan Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisessa suunnitelmassa ja sen linjauksissa on huomioitu monia T&K-toiminnan kannalta olennaisia asioita. Suunnitelmassa ei kuitenkaan tarkastella lainkaan yliopistojen perusrahoitusta. Innovaatioiden tavoitetason nosto ja laadukkaan tutkimuksen turvaaminen ovat kuitenkin keskeiset perusteet yliopistojen perusrahoituksen lisäämiselle.

Suunnitelmassa todetaan aivan oikein, että T&K-toiminnan kunnianhimon tasoa tulee Suomessa nostaa. Suunnitelmassa myös tunnustetaan, että tuloksekas T&K-toiminta rakentuu osaamiselle ja osaavien ihmisten varaan. Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä noin 70 % on määräaikaisissa tai tilapäisissä työsuhteissa. Kasvava kilpailutettu määräaikainen projektirahoitus tulee lisäämään määräaikaista henkilöstöä. Määräaikaisten työsuhteiden epävarmuus haittaa erityisesti kansainvälistä ja pitkäaikaista T&K-toimintaa ja on omiaan lisäämään aivovuotoa ja vaikeuttamaan tutkijoiden rekrytointeja.