Professorsförbundets yttrande om den fleråriga planen för användning av statens forsknings- och utvecklingsfinansiering

Professorsförbundets ståndpunkt är att man i den fleråriga planen för användning av statens forsknings- och utvecklingsfinansiering och dess riktlinjer har beaktat många aspekter som är väsentliga med tanke på FoU-verksamheten. I planen granskas dock inte alls universitetens basfinansiering. Höjningen av målnivån för innovationer och tryggandet av högkvalitativ forskning utgör dock centrala grunder för att öka universitetens basfinansiering.

I planen konstaterar man helt korrekt att ambitionsnivån i fråga om FoU-verksamheten måste höjas i Finland. I planen erkänner man också att en framgångsrik FoU-verksamhet bygger på kompetens och kunniga människor. Cirka 70 procent av universitetens undervisnings- och forskningspersonal har tidsbundna eller tillfälliga anställningar. Den ökande andelen konkurrensutsatt och tidsbunden projektfinansiering kommer att öka den visstidsanställda personalen. Den osäkerhet som präglar visstidsanställningar påverkar särskilt negativt den internationella och långsiktiga FoU-verksamheten och är ägnad att öka forskarflykten och försvåra rekryteringen av forskare.