Professoriliiton lausunto valtiovarainministeriölle tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslaista

Professoriliiton mielestä hallituksen esitys parantaa valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ennakoitavuutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarkoitettujen valtuuksien ja määrärahojen määrää lisättäisiin tasaisesti vuosittain, ja jatkossa valtion tutkimus- ja kehittämistoiminannan rahoituksesta ja sen seurannasta laadittaisiin pitkäaikainen suunnitelma. Professoriliiton mukaan valtion panostukset TKI-toimintaan mahdollistavat kasvua ja hyvinvointia.