Professoriliitto: Yhteiskunnan menestys on riippuvainen tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisestä kilpailukyvystä

Yhteiskunnan menestys on riippuvainen tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisestä kilpailukyvystä. Kaikilla pitää olla mahdollisuus kouluttautua, ja yliopistokoulutuksen pitää jatkossakin olla pääsääntöisesti maksutonta. Yliopistojen opetus perustuu tutkimukseen, ja tutkimuksen tason noustessa myös koulutuksen taso kohoaa.

Kansainvälisten tutkintojen poistaminen korkeakoulujen rahoitusmallista käytännössä leikkaisi korkeakoulutuksen rahoitusta 80 M€/vuosi. Leikkauksen kompensoiminen vaatisi lukukausimaksujen nostamista samalla summalla, toisin sanoen lukukausimaksujen kaksinkertaistamista, jotta korkeakoulujen talous ei huononisi entisestään. Maksujen kaksinkertaistaminen vähentäisi ilmiselvästi Suomen kiinnostavuutta haku- ja opiskelukohteena lähivuosina ja pienentäisi siten opiskelijoiden määrää korkeakouluissa ja nostaisi tutkintojen yksikköhintaa.

Lisäksi näin suuri korotus vähentäisi opiskelijoiden liikkuvuutta ja tutkintojen määrää erityisesti ETA-alueella, jossa on solmittu vastavuoroisia maksuttomia opiskelijoiden tutkintoon tähtääviä vaihtosopimuksia. Korotuksen vaikutukset Euroopan koulutusalueyhteistyöhön ovat arvioimatta. Korotus myös supistaisi tutkijakoulutukseen valittavien opiskelijoiden joukkoa ja heikentäisi Suomen kilpailukykyä tutkimusmaana ja täten epäsuorasti myös yliopistokoulutuksen vaikuttavuutta.

Tehokkain keino vastata Suomessa olevaan ja tulevaan osaajapulaan olisi ottaa tänne nykyistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita ja kattaa heistä syntyvät ylimääräiset kustannukset koulutusala- ja korkeakoulukohtaisin lukukausimaksuin, kuten nykyisin. Professoriliitto välttäisi ennakoimattomien muutosten tekemistä jo varsin hyvin toimivaan, alakohtaiset erot huomioivaan korkeakoulukohtaiseen toimintatapaan.

Katso myös SYL:n kannanotto: Lukukausimaksujen täyskatteellistaminen vähentäisi kansainvälisten osaajien määrää Suomessa