Turun yliopiston henkilöstön edustajat: yliopiston laajat irtisanomiset eivät ole perusteltuja

Turun yliopiston henkilöstön edustajat ovat pettyneitä yliopiston suunniteltuihin laajoihin irtisanomisiin. Koko yliopistoa koskeneet muutosneuvottelut päättyivät erimielisinä 10. helmikuuta.

Henkilöstön edustajat vastustavat kaikkia henkilöstövaikutteisia toimintojen ja tehtävien lakkauttamisia, sillä niille ei ole taloudellisia eikä varsinkaan toiminnallisia perusteita.

Irtisanomiset suunnitellaan toteutettavan laajana ja ennakollisesti, vaikka yliopistojen rahoitustilanteen voisi olettaa kehittyvän parempaan suuntaan erityisesti vuoden 2024 alusta voimaan tulevan TKI-rahoituslain myötä.

”Turun yliopisto turvautuu paniikkiratkaisuna etupainotteisiin säästöihin. Yliopiston budjetti on kokonaisuudessaan noin 300 miljoonaa euroa, johon nyt haetaan vuodelle 2023 kahden miljoonan säästöä. Säästöt voitaisiin saada kasaan irtisanomisia lievemmin keinoin”, pääluottamusmies Reima Suomi korostaa.

JUKOn, JHL:n ja Pron henkilöstön edustajat toteavat, että neuvotteluissa on keskitytty säästöjen hakemiseen, eikä toimintaa ole katsottuna kokonaisuutena. Esimerkiksi oppiaineiden lakkautukset voivat jopa kasvattaa kustannuksia, kun lakkauttamisen seurauksena menetetään niiden aiemmin tuomat tulot.

Säästöjä on haettu tiedekunta- ja laitostasolla, mutta saadut ehdotukset ovat olleet yksityiskohdiltaan niin erilaisia, että kunnon vertailua ei ole kyetty tekemään. Säästöjä on etsitty myös niin yksityiskohtaisella tasolla, ettei siltä löydy yliopiston talousseurantaa.

Irtisanomisten seurannaisvaikutuksia ei ole muutenkaan selvitetty riittävästi. Vaikka jokin tehtävä lakkautetaan, tiedossa ei ole, loppuvatko tehtävään sisältyvät työt. Irtisanomisten seuraukset ovat pysyviä verrattuna esimerkiksi lomautuksiin.

Henkilöstön edustajat ovatkin pettyneet Turun yliopistoon tapaan tasapainottaa taloutta ensisijaisesti henkilöstövähennyksillä