Työryhmä valmistelemaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen korottamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 22.8.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosimaksujen korottamista. Työryhmältä odotetaan myös ehdotuksia lainsäädännöksi, jolla estetään lukuvuosimaksujen kiertämistä ja palautetaan käyttöön korkeakoulujen hakemusten käsittelymaksut.

Työ perustuu pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaukseen ”hallitus etenee kohti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuutta”.

Työryhmän tulee valmistella hallituksen esitys, joka sisältää muutosesitykset yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin siten, että lukuvuosimaksuja korotetaan kohti täyskatteellisuutta ja vähennetään mahdollisuuksia kiertää lukuvuosimaksuvelvollisuutta.

Lisäksi palautetaan käyttöön hakemuksen käsittelymaksu, jonka korkeakoulut perivät hakijoilta, jotka ovat suorittaneet kelpoisuuden koulutukseen tuottavan koulutuksen EU/ETA-maiden ulkopuolella. Lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettiin siten, että lyhyen aikaa käytössä ollut hallinnollinen hakemuksen käsittelymaksu poistettiin. Turhien tai kevein perusteiden tehtyjen hakemusten aiheuttama hallinnollinen työ on kasvanut hakemusten käsittelymaksujen poistuttua.

Lukuvuosimaksuja ei esitetä suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa opiskeleville, eikä Suomen tai EU/ETA-maiden kansalaisille.

Muutokset huomioidaan käynnissä olevassa korkeakoulujen ohjaus- ja rahoitusmallin uudistamista selvittävän työryhmän työssä. Osana hallitusohjelman toimeenpanoa tullaan arvioimaan myös tarve ja tapa luoda valtakunnallinen apurahajärjestelmä sekä arvioidaan millä tavoin lisätään kannusteita jäädä Suomeen töihin valmistumisen jälkeen.

Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään myöhemmin opintolainahyvityksen kaltaisen hyvityksen luomista EU/ETA-maiden ulkopuoliselle, suomalaisesta korkeakoulusta tai muusta suomalaisesta oppilaitoksesta valmistuneelle, lukukausimaksua maksaneelle ja Suomessa määräajan työskennelleelle henkilölle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jonna Korhonen ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmään osallistuu jäseniä ministeriöistä, viranomaisista, korkeakouluista ja opiskelijajärjestöistä.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2023–30.6.2024.