Yliopistojen johtosäännöt ja niiden vaikutukset professoreiden vaikutusmahdollisuuksiin ja toimintaan

Jari Stenvall analysoi selvityksessään yliopistojen hallintoa koskevia johtosääntöjä professorien vaikutusmahdollisuuksien sekä johtamisen ja yliopistodemokratian näkökulmista. Selvitys perustuu kirjalliseen aineistoon.