Universitetens instruktioner och deras effekter för professorernas påverkansmöjligheter och verksamhet

Jan Stenvall analyserar i sin utredning instruktionerna för universitetsförvaltningen i perspektiv av såväl professorernas påverkansmöjligheter som ledningen och universitetsdemokratin. Utredningen grundar sig på skriftligt material.