Selvitykset: Palkkaselvitykset

Professoriliiton palkkaselvitys 2023

Professoriliitto on tehnyt vuosittaisen palkkaselvityksen professorikunnan palkoista. Kokoaikaisten professoreiden (full) lukumäärä kasvoi hiukan vuoden aikana lukumäärän ollessa viime vuonna 1997. Professoreiden kokonaispalkka oli työnantajaselvityksen mukaan syyskuussa 2023 vakinaisilla professoreilla (full) 7 781 euroa ja määräaikaisilla 7 322 euroa. Syyskuussa 2023 professorin urapolulla oli yliopistoissa 565 associate professoria ja 323 assistant professoria eli yhteensä 888 henkilöä….

Professoriliiton palkkaselvitys 2022

Professoriliiton palkkaselvityksen 2022 aineistoina ovat työnantajan toimittamat tilastot yliopistojen full professoreiden, associate professoreiden ja assistant professoreiden syyskuun 2022 palkoista sekä tutkimuslaitosten toimittamat tilastotiedot professoreiden, tutkimusprofessoreiden, professorin urapolulla olevien ja tutkimusjohtajien palkoista. Lisäksi Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauha teki työssä oleville liiton jäsenille palkkakyselyn syyskuussa 2022.