Professoriliiton palkkaselvitys 2022

Professoriliiton palkkaselvityksen 2022 aineistoina ovat työnantajan toimittamat tilastot yliopistojen full professoreiden, associate professoreiden ja assistant professoreiden syyskuun 2022 palkoista sekä tutkimuslaitosten toimittamat tilastotiedot professoreiden, tutkimusprofessoreiden, professorin urapolulla olevien ja tutkimusjohtajien palkoista. Lisäksi Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauha teki työssä oleville liiton jäsenille palkkakyselyn syyskuussa 2022.