Professoriliiton palkkaselvitys 2023

Professoriliitto on tehnyt vuosittaisen palkkaselvityksen professorikunnan palkoista.

Kokoaikaisten professoreiden (full) lukumäärä kasvoi hiukan vuoden aikana lukumäärän ollessa viime vuonna 1997. Professoreiden kokonaispalkka oli työnantajaselvityksen mukaan syyskuussa 2023 vakinaisilla professoreilla (full) 7 781 euroa ja määräaikaisilla 7 322 euroa.

Syyskuussa 2023 professorin urapolulla oli yliopistoissa 565 associate professoria ja 323 assistant professoria eli yhteensä 888 henkilöä. Valtaosa heistä oli kokoaikaisessa työsuhteessa. Associate professoreiden kokonaispalkka oli 6 295 euroa ja assistant professoreiden 5 310 euroa syyskuussa 2023.

Huolestuttavaa on, että professorien palkkakehitys on ollut vuodesta 2014 lähtien keskimäärin heikkoa verrattuna koko opetus- ja tutkimushenkilöstöön.