Professoriliitto

Professoriliitto toimii professorien työmarkkinajärjestönä ja ammatillisena yhdyssiteenä. Liitto korostaa tieteellisen tutkimustyön ja siihen perustuvan ylimmän opetuksen merkitystä sekä vaalii tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta. 

Professoriliiton jäsenkuntaan kuuluu paitsi professoreita myös muita tutkimuksen, koulutuksen, tutkimushallinnon ja tieteellisten/taiteellisten organisaatioiden johtotehtävissä toimivia.