Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi käynnistyy

2.2.2021

Suomen Akatemian toiminnan kansainvälinen kokonaisarviointi on alkamassa. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kansainvälistä osaamista hyödyntäen kokonaiskuva Suomen Akatemian toiminnasta ja esittää keinoja parantaa Suomen Akatemian vaikuttavuutta, toimintoja ja rakenteita.

Arvioinnissa tarkastellaan Suomen Akatemian toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvioinnissa tuotetaan kehittämisehdotuksia, jotta Suomen Akatemia voi optimaalisesti parantaa Suomessa tehtävän tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, koko innovaatiojärjestelmän toimivuutta ja omaa toimintaansa. Arviointi tuottaa lisätietoa ja kehittämisehdotuksia Suomen Akatemian ohjauksen kehittämiseksi.

Kokonaisarvioinnin toteuttajaksi kilpailutuksen perusteella on valittu arviointikonsortio, jota johtaa kansainvälinen Technopolis Group ja jonka toisena partnerina on suomalainen 4Front Oy. Arviointi valmistuu ja julkistetaan helmikuussa 2022.

Lisätietoja

  • Johtaja Erja Heikkinen, p. 0295 330 101
  • Tiedeasiainneuvos Soili Vasikainen, p. 0295 330 171
  • Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. 0295 330 247