Parlamentaarinen työryhmä selvittämään keinoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen

21.6.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto

 21.6.2021 9.54

TIEDOTE 396/2021

Valtioneuvoston kanslia on 18. kesäkuuta asettanut parlamentaarisen TKI-työryhmän selvittämään keinoja, joilla sitoudutaan pitkäjänteiseen julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen. Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti parlamentaarisen TKI-työryhmän perustamisesta puoliväli- ja kehysriihessä.

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan (TKI-tiekartta) mukaisesti. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi arvioiden mukaan keskimäärin lähes 600 miljoonan euron vuosittaisia lisäpanostuksia. Tästä yksityistä rahoitusta olisi noin 400 miljoonaa euroa ja julkisen sektorin rahoitusta noin 200 miljoonaa euroa, jos julkisen sektorin t&k-rahoituksen osuus pysyisi entisellään. 

TKI-rahoituksen tulee olla ennustettavaa ja pitkäjänteistä ja sen tulee kehittää tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää tasapainoisesti. Tämän vuoksi TKI-tavoitteesta ja sen saavuttamiseksi toteuttavista rahoituskeinoista tulisi sopia parlamentaarisesti. Laaja parlamentaarinen sitoutuminen TKI-tavoitteeseen ja julkisen sektorin t&k-rahoituksen kasvattamiseen toisivat tarvittavaa ennustettavuutta tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseen ja yksityisen t&k-rahoituksen kasvattamiseen.

Kullakin eduskuntaryhmällä on työryhmässä yksi jäsen ja varajäsen. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Matias Mäkynen. Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri sekä valtiovarainministeriön, opetus- kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköt. 

Parlamentaarisen TKI-työryhmän tehtävänä on selvittää vaihtoehtoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen. Työryhmä kartoittaa muun muassa normaalien budjettiprosessien kautta toteutettavaa pitkäjänteistä suunnittelua, monivuotisen budjetoinnin mahdollisuutta sekä sitä, voitaisiinko t&k-rahoitusta varten perustaa talousarvion ulkopuolinen rahasto.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2021. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, valtioneuvoston kanslia p. 0295 160 998

Liite: Asettamispäätös, parlamentaarinen TKI-työryhmä PDF 729kB