Ehdotus yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi on lähetetty lausuntokierrokselle

10.2.2014

Ministeri Kiuru: Uusia laadun kannusteita yliopistojen rahoitukseen

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön, yliopistojen, Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Suomen Akatemian edustajista koostunut työryhmä on laatinut yliopistojen rahoitusmalliehdotuksen, jolla luotaisiin yliopistoille vuodesta 2015 alkaen vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiseen.
 
Työryhmä ehdottaa, että opiskelijapalautekysely otetaan rahoitustekijäksi vuodesta 2015 alkaen. Jatkossa kolme prosenttia yliopistoille osoitettavasta valtion rahoituksesta perustuisi siihen, millaisena opiskelijat kokevat opetuksen ja ohjauksen laadun. Opiskelijoiden nopeampaa valmistumista tukeva, lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden, osuutta rahoitustekijänä ehdotetaan myös lisättäväksi hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjauksen mukaisesti.
 
-Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi on tervetullut, sillä se korostaa toiminnan laatua rahoituskriteereissä ja vauhdittaa opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta työmarkkinoille, korostaa ministeri Krista Kiuru.
 
Työryhmä ehdottaa myös, että tutkimuksen laadun vahvistamiseksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumihankkeen tuottama julkaisujen tasoluokitus otettaisiin käyttöön vuodesta 2015 alkaen nykyisen julkaisujen lukumäärään perustuvan laskentamallin sijaan. Korkeampiin tasoluokkiin arvioitujen vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen perusteella yliopistolle kohdennettaisiin enemmän rahoitusta kuin muiden julkaisujen perusteella. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi myös muut kuin tieteelliset julkaisut vaikuttaisivat yliopistojen rahoitukseen.
 
-On erinomaista, että yliopistot ovat Suomen yliopistot UNIFI:n vetämässä projektissa toteuttaneet kaikki yliopistot kattavan opiskelijapalautekyselyn, jonka avulla voidaan laajasti selvittää opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojensa sujumisesta. Kattava opiskelijapalaute luo yliopistoille uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää koulutustaan ja siihen liittyviä ohjaus- ja tukipalveluita. Samalla saadaan uusi laatuelementti osaksi yliopistojen rahoitusta, ministeri Kiuru toteaa.
 
-Yliopistojen julkaisutoiminta on keskeinen ja näkyvin osa tieteellisen toiminnan vaikuttavuutta. Globaalissa kilpailussa yliopistojen tutkijakunnan tulee tehdä laadukasta ja vaikuttavaa tutkimusta, toteaa Kiuru.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt työryhmän ehdotuksen lausuntokierrokselle. Lausuntojen pohjalta ministeriö päättää jatkotoimista ja valmistelee tarvittavat asetusmuutokset.
 
 
Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja Anita Lehikoinen, 02953 30182, Anita.Lehikoinen@minedu.fi
- työryhmän sihteeri Tomi Halonen, 02953 30095, tomi.halonen@minedu.fi