Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitean suositukset tutkimusyhteistyön järjestämiseksi kriisiolosuhteissa

1.4.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on seurausvaikutuksineen aiheuttanut poikkeuksellisen kriisin vapaalle tutkimukselle Euroopassa. Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitea on laatinut yliopistoille ja tutkimuslaitoksille suositukset koskien tutkimustoiminnan ja -yhteistyön järjestämistä kriisiolosuhteissa.

Suositusten tarkoitus on varmistaa, että suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset toimivat yksituumaisesti ja yhdenvertaisesti suhteessa työntekijöihinsä ja tutkimuskumppaneihinsa.

Voit tutustua suosituksiin Suomen Tiedeakatemian verkkosivuilla

Asiaa koskevat yhteydenotot ensisijaisesti professori Liisa Laaksolle, liisa.laakso@nai.uu.se.