Yliopistoindeksi palaamassa 2015?

8.8.2014

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan yliopistoindeksi olisi palaamassa 2015. OKM:n hallinnonalaa koskevan osuuden sivulla 58 todetaan: yliopistojen perusrahoitusta korotetaan kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta yliopistoindeksin mukaista kustannustasoa vastaavasti.

Kevään kehysriihessä yliopistoindeksiä oltiin puolittamassa. Nyt korvaavia säästöjä etsitään ilmeisesti muualta. Asia ratkeaa lopullisesti 27.8. alkavassa budjettiriihessä. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 15. syyskuuta.

Ohessa katkelma OKM:n budjettitiedotteesta:

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 6,9 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015. Työurien pidentämiseksi sekä nuorten koulutuspolun turvaamiseksi oppivelvollisuusikää esitetään nostettavaksi, nuorisotakuun toteutuminen varmistetaan ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti.  Toisen asteen koulutuksen rakenteellista kehittämistä jatketaan uudistamalla rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko. Taiteen ja kulttuurin menosäästöjen ohella esitetään veikkausvoittovarojen käytön lisäämistä.

Kasvua tukeviin toimiin esitetään lisäpanostuksia vuodelle 2015. Yliopistojen taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi valtio varautuu lisäpääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, enintään 75 miljoonalla eurolla, vuonna 2015. . Tietovarantojen avaamiseen ja avoimen tieteen edistämiseen esitetään 3 miljoonan euron lisäpanostusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säästöistä on sovittu hallitusohjelmassa ja kehyspäätöksissä osana valtiontalouden sopeuttamistoimia. Vuoden 2015 noin 100 miljoonan euron säästöt kohdistuvat mm. lukiokoulutukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen aikuiskoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen, vapaan sivistystyön rahoitukseen sekä teattereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen.

Säästöistä huolimatta lisäystä edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on 316 miljoonaa euroa. Lisäys on osin laskennallinen johtuen ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtymisestä kokonaan valtiolle, joka toteutetaan rahoituksen siirtona valtion ja kuntien välillä. Osa lisäyksestä johtuu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pääomittamisesta.

Korkeakoulujen ja tieteen rahoitus

Vuoden 2015 alusta toteutuvan ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin poistetaan ja siirretään vastaavasti muihin kunnan rahoitusosuuksiin. Valtio vastaa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. 

Yliopistojen valtionrahoitukseen esitetään 1,9 miljardia euroa ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen 862 miljoonaa euroa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen indeksikorotus on 1,3 prosenttia.   Aiempien päätösten mukaisesti ammattikorkeakouluissa toteutetaan 20 miljoonan euron säästöt. Lisäksi yliopistot osallistuvat hallituksen julkisten menojen sopeuttamistoimiin 16,6 miljoonan euron säästöillä.

Hallitus varautuu korkeakouluihin kohdistuviin kasvupanostuksiin. Yliopistojen 75 miljoonan euron pääomittamisen lisäksi varaudutaan pääomittamaan ammattikorkeakouluja 50 miljoonalla eurolla vuonna 2015.

Työurien pidentämiseksi ja hakijasuman purkamiseksi korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti noin 3 000:lla vuosina 2014-2015 tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta oleellisilla aloilla.

Kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos esitetään yhdistettäviksi Helsingin yliopistoon vuoden 2015 alusta osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta.

Suomen Akatemian 269 miljoonan myöntövaltuudessa on otettu huomioon 7,5 miljoonan euron siirto valtion uuteen strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen sekä 20 miljoonaa euroa sopeutussäästönä. Päätöksiä uudesta strategisesta tutkimusrahoituksesta esitetään tehtäväksi enintään 55,6 miljoonan euron arvosta.

Tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin ehdotetaan myönnettäväksi 8,5 miljoonaa euroa.

 _ _

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva budjettiehdotus 2015: www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2015/liitteet/okm_tae_2015_.pdf