Suomen Akatemia on päättänyt profilointirahojen jakamisesta

29.5.2015

 

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Uudella rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen valitsemia tutkimuksen vahvuusalueita yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä. Hakuun osallistuneesta 13 yliopistosta kymmenen sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 350 000 eurosta 13,6 miljoonaan euroon.

Profiloitumiseen kohdennettu rahoitus oli haettavissa ensimmäistä kertaa. Kukin yliopisto sai esittää yhden hakemuksen. Hakemuksissa yliopistot esittävät omat panostuksensa valitsemilleen vahvuusalueille. Rahoitus on nelivuotista ja haku on tarkoitus järjestää vuosittain.

”Uusi rahoitusmuoto on erittäin merkittävä ja kansainvälisesti kiinnostava. Tutkimusalojen profilointi edesauttaa sekä yliopistojen kilpailukykyä että yhteistyötä tukemalla keihäänkärkialojen tutkimusta”, hakemukset arvioinut ja yliopistojen rehtorit haastatellut kansainvälinen paneeli toteaa. Paneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista.

Yhteistyöhön perustuvia rahoitettuja toimia edustavat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston biolääketieteellisen ja lääketieteellisen teknologian tutkimusyhteistyön vahvistaminen sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin lääkekehitykseen ja diagnostiikkaan keskittyvät toimet. Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto selkeyttävät työnjakoaan insinööritieteiden, liiketoiminnan, informaatio- ja viestintäteknologian sekä fysiikan tutkimuksessa. Esimerkkejä uusista avauksista ovat muun muassa Itä-Suomen yliopiston tutkimus, joka keskittyy rajoihin, liikkuvuuteen ja kulttuurien kohtaamisiin sekä Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden tutkimus.

”Suomen Akatemia teki rahoituspäätökset paneelin arviointien pohjalta huomioiden sen miten profilointiehdotukset vastasivat yliopiston strategisia tavoitteita, ja miten yliopisto onnistui perustelemaan profilointitoimet sekä esittämään niille konkreettiset toteutustavat”,Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja, professori Marja Makarow sanoo. 

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow, Suomen Akatemia, p. 029 533 5130
  • Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Heikki Ruskoaho, 
    p.  029 415 9472
  • Yliopistoille myönnetty rahoitus (pdf)