Teknologiateollisuudelta 11 miljoonan euron lahjoitus yliopistoille: ”Merkittävin panostuksemme vuosiin”

20.11.2015

Tiedote. Julkaistu: 20.11.2015 klo 11:30
Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus tukee lahjoituksellaan yliopistojen työtä Suomen uudistumisen ja tulevaisuutemme eteen. Lahjoituksella kannustetaan yliopistoja kehittämään rohkeasti strategista osaamistaan.

11 miljoonan euron lahjoituksesta Aalto-yliopisto saa 5 miljoonaa euroa, Tampereen teknillinen yliopisto 3 miljoonaa euroa ja Oulun yliopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto molemmat 1,5 miljoonaa euroa.

– Tämä on suomalaiselta teknologiateollisuudelta todella merkittävä panostus. Osaaminen on tärkein pääomamme. Haluamme toimia pitkäjänteisenä kumppanina suomalaisille yliopistoille, toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo.

ICT, digitalisaatio, teollinen internet, älykkäät koneet, kehittyneet materiaalit, kestävä talous ja puhtaat ratkaisut ovat esimerkkejä painopisteistä, joita Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto ovat nostaneet esille omissa strategioissaan.

– Toivomme, että esimerkkimme kannustaa myös muita osallistumaan yliopistojen varainhankintaan ja tätä kautta edistämään koulutuksen laadun ja tutkimuksen tason nostoa. Lahjoituksella haluamme tukea erityisesti yliopistojen profiloitumista, erikoistumista ja keskinäistä yhteistyötä, Turunen jatkaa.

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat jo viisi vuotta sitten noin 140 miljoonan euron lahjoituksella kahden säätiöyliopiston – Aalto-yliopiston ja TTY:n – perustusvaiheen pääomittamiseen.

– Odotamme, että valtio pitää kiinni omasta sitoumuksestaan pääomittaa yliopistoja vastineeksi yksityisistä lahjoituksista, Turunen sanoo.

Rohkeita avauksia tulevaisuuden rakentamiseksi

11 miljoonan lahjoituksen lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö suuntaa hankerahoitustaan yliopistojen strategisille osaamisalueille.

– Tarvitsemme nyt rohkeita avauksia ja tekoja, jotka luovat kasvua ja uudistavat yhteiskuntaamme. Säätiö haastaa yliopistot kehittämään kasvun alustoja yhdessä yritysten kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisen internetin ja kiertotalouden ympärille rakennettavat ekosysteemit, säätiön asiamies Laura Juvonen kertoo.

Aalto-yliopistossa digitalisaatioon yhdistyy monialainen osaaminen

Aalto-yliopisto saa Teknologiateollisuudelta 5 miljoonaa euroa. Teknologiateollisuus näkee erityisen tärkeänä Aalto-yliopiston strategisen panostuksen ICT- ja digitalisaatio-osaamiseen.

– Kiitämme Teknologiateollisuutta lahjoituksesta, joka auttaa meitä kouluttamaan tulevaisuudessakin osaajia, joilla on kykyä ja näkemystä muuttaa maailmaa, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

– Jo nyt näemme, että tutkijoidemme monialainen työ esimerkiksi digitalisaation ja terveysteknologian aloilla on synnyttänyt sekä uutta tietoa että innovaatioita. Teknologiateollisuuden lahjoituksen avulla voimme jatkossakin olla rakentamassa menestyvää teollisuutta, vahvempaa Suomea ja parempaa maailmaa.

Teknologiateollisuuden tiedotustilaisuudessa kuultiin yksi konkreettinen esimerkki Aalto-yliopiston digitalisaatio-osaamisesta, kun professori Antti Oulasvirta kertoi uraauurtavasta tutkimustyöstään ihmisen ja teknologian rajapinnassa. Hän tekee tutkimusryhmineen tiivistä yhteistyötä myös yritysten kanssa. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on aiemmin tukenut Oulasvirtaa Fulbright-stipendillä.

Lisätietoja:

Teknologiateollisuus ry:
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, 0500 445 444
Apulaisjohtaja Mervi Karikorpi, 040 741 9801

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö:
Johtaja, asiamies Laura Juvonen, 040 589 6263

Teknologiateollisuus järjestää yhteistyössä yliopistojen kanssa tiedotustilaisuudet myös Tampereella 26.11., Oulussa 2.12. ja Lappeenrannassa 3.12. Tilaisuuksissa esitellään konkreettisia esimerkkejä yliopistojen strategisista osaamisalueista
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan lähes 280 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.