Hengästyttävä muutostahti - professorit uudella vuosituhannella

10.10.2019

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA PE 11.10.2019 KLO 13.00

 

Hengästyttävä muutostahti – professorit uudella vuosituhannella

 

Professoriliitto julkisti tänään historiakirjan Tiedossa tulevaisuus – professorit uudella vuosituhannella. Kirja painottuu viimeisten 20 vuoden aikana tapahtuneisiin merkittäviin professorikuntaa koskettaneisiin yliopistopolitiikan sekä työmarkkinakentän myllerryksiin.

Yliopistot ja tiedeyhteisöt ovat käyneet ja käyvät läpi kiihtyvää muutosta. Yliopistoissa kehitys huipentui vuoden 2010 yliopistolakiin, joka teki virkasuhteista työsuhteita ja mullisti hallinnon. Yliopistoille kansallisen kilpailukyvyn nimissä asetetut tehokkuusvaatimukset ja lähes krooniseksi muodostunut rahoitusvaje ovat haastaneet perinteisen käsityksen vapaasta sivistysyliopistosta. Yliopistojen ydinryhmänä professorit ovat eläneet murroksen keskiössä.

”Yliopistoissa on toteutettu viimeisten kahden, kolmen vuosikymmenen aikana useita syvällekäyviä uudistuksia. joiden myötä yliopistoyhteisö on muuttunut todennäköisesti enemmän kuin koko edeltävän historiansa aikana. Uudistukset ovat muokanneet professoreiden työtä ja asemaa laajasti.”

”Yhteensä 23 vuoden jaksolle ajoittuu yli 20 yliopistojen toimintoihin vaikuttanutta murroskohtaa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen yliopistoreformien taajuus on entisestään kiihtynyt ja syvällistenkin uudistusten väli lyhentynyt. Kun aiemmin voitiin puhua murroskausista, sittemmin on siirrytty jatkuvan muutoksen hektiseen tilaan. Kehitys on suomalaisen yliopistoyhteisön lähes 380 vuoden perspektiivistä hengästyttävä.”

Näin kuvaa ajanjaksoa kirjan alkuosuuden kirjoittaja filosofian tohtori, dosentti Mika Kallioinen. Hän käsittelee jatkuvuuksia ja muutoksia professorin asemassa. Kallioisen mukaan professoreiden ei ole ollut helppoa sopeutua jatkuviin uudistuksiin.  Kiihtyvä muutos on muokannut professorin työtä uusiksi ja vähentänyt sen perinteistä itsenäisyyttä.

Kirjan toisessa puoliskossa filosofian tohtori Sami Louekari tarkastelee Professoriliiton toiminnan kautta tämän vuosituhannen merkittävimmät yliopistoja ja niiden henkilöstöä koskevat myllerrykset. Näitä ovat ainakin jatkuva resurssipula, yliopistojen uusi palkkausjärjestelmä, yliopistolakiuudistus sekä historiallinen Kalevalanpäivän 2018 lakko.

Professoriliiton selvitykset osoittavat, että kiihtyneestä muutos- ja työtahdista huolimatta suurin osa professoreista pitää työtään merkityksellisenä eikä vaihtaisi sitä pois.

”Akateemisen työn imusta kertoo se, että vain pieni enemmistö professoreista valitsisi toisen uran. Yhteisöllisyys, tutkimukseen ja opetukseen liittyvä vapaus ja opiskelijoiden menestyminen tekevät professorin työstä mielekästä”, kuvaavat historian kirjoittajat Mika Kallioinen ja Sami Louekari kirjan yhteenvetoluvussa.  

Nyt julkistettu historiakirja on jatkoa Professoriliitto 1969-1999 -teokselle, joka ilmestyi liiton täyttäessä 30 vuotta. FT Mika Kallioisen kirjoittamassa kirjassa käsiteltiin liiton syntyvaiheita sekä alkuvuosien keskeisiä tapahtumia. Korkeakoulujen Professoriliitto perustettiin lokakuussa 1969.

 

LISÄTIETOJA:

Kirjan kirjoittajat: Mika Kallioinen, 040 7368 851 ja Sami Louekari, 050 530 5887;

Professoriliitto: puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 657 5757 ja toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725