Akateemiset johtajat huolissaan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta poikkeustilan aikana

26.5.2020

Professoriliiton tilaaman kyselyn mukaan yliopistot ovat pärjänneet poikkeustilassa pääasiassa hyvin. Suurinta huolta akateemisten johtajien keskuudessa on herättänyt henkilöstön hyvinvointi sekä jaksaminen poikkeuksellisessa tilanteessa. Johtajat kokivat pandemian häirinneen eniten henkilöstöjohtamista, tutkimusta, kansainvälistä toimintaa ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 

Haasteina akateemiset johtajat nostivat esiin oikean ja ajantasaisen tiedon saamisen henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista. Ylipäätänsä päivittäisjohtaminen on hankaloitunut ilman kasvokkaisia tapaamisia ja sosiaalisia kontakteja. Johtajat kokivat, että henkilöstöjohtamiseen, yhteisöllisyyteen ja työhyvinvointiin tulee poikkeuksellisena aikana kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Huomattavan moni kyselyyn vastanneista mainitsi erilaiset ajankäytön haasteet. Pitkään suunniteltuna olleita aikatauluja on jouduttu muuttamaan äkillisesti, työmäärä on kasvanut merkittävästi ja kokouksia on useiden vastaajien mukaan paljon tavallista enemmän. Työpäivät ovat poikkeustilanteen aikana venyneet entistäkin pidemmiksi. Moni vastaajista kokee joutuvansa olemaan jatkuvasti tavoitettavissa, mikä vaikeuttaa työstä irtaantumista ja heikentää palautumista. 

- Yliopistoissa työskentelevien työmäärä on ollut jo pitkään todella suuri ja koronapandemia on kasvattanut sitä entisestään. Koko henkilöstön – myös johtajien työssäjaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, muistuttaa Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto.

Toisaalta useissa vastauksissa kerrottiin myös positiivisista kokemuksista; kuinka etäyhteydet ja etätyökalujen käyttöönotto ovat toimineet ja sujuneet yllättävänkin hyvin ja ilman suurempia teknisiä ongelmia. Siirtyminen fyysisistä palavereista etäpalavereihin on lyhentänyt tapaamisten kestoa, lisännyt osallistujien määrää, parantanut osallistujien ennakkovalmistautumista ja tehostanut kokouskäytäntöjä. Myös päätöksenteon koettiin tehostuneen. Yhteydenpito kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin on helpottunut. 

 

Professoriliiton tilaamaan kyselyyn vastasi kaikissa suomalaisissa yliopistoissa työskenteleviä rehtoreita, vararehtoreita ja dekaaneja. Kyselyn toteuttivat Tampereen yliopiston tutkijat Elias Pekkola, Taru Siekkinen ja Emmi-Niina Kujala.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 657 5757; 

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725

 

Lue koko artikkeli: Korona-arki akateemisten johtajien silmin