Professori Eeva Moilanen jäseneksi yliopistojen autonomian selvittämistä tukevaan seurantaryhmään

12.10.2020

Professoriliiton hallituksen jäsen, farmakologian professori Eeva Moilanen Tampereen yliopistosta on nimetty opetus- ja kulttuuriministeriön 1.10.2020 nimeämän yliopistojen autonomista tilaa tarkastelevan selvittäjäryhmän tukena toimivan seurantaryhmän jäseneksi. Seurantaryhmä tuo yliopistoyhteisön – henkilöstön, opiskelijoiden ja johdon – näkökulmia yliopistojen hallinnollisen autonomian tilan selvitykseen.

Uusi yliopistolaki, jossa tehtiin useita merkittäviä muutoksia yliopistojen hallintoon, astui voimaan 10 vuotta sitten. Eeva Moilasen mukaan nyt on hyvä hetki arvioida, miten muutokset ovat vaikuttaneet yliopistojen autonomiaan sekä demokratian toteutumiseen yliopistojen sisällä, erityisesti uudessa säätiöyliopistomallissa.

-Pidän tärkeänä sitä, että näitä nyt tarkastellaan. Yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat ovat tunnistaneet moninaisia ongelmia yliopistojen autonomiassa ja sisäisessä demokratiassa. Eurooppalaisen sivistysyliopiston hallintomallin ytimessä on kollegiaalisuuden periaate, jossa yliopistoyhteisö valitsee myös johtajansa ”primus inter pares” -periaatteella, eli parhaat vertaistensa joukosta. Monet yliopistot ovat nyt ajautuneet kauaksi tästä, keskitettyyn linjaorganisaatiomalliin, joka ei sovi nykyaikaiseen asiantuntijaorganisaatioon, Eeva Moilanen sanoo.

Moilasen mukaan tämä voi pahimmillaan tukahduttaa motivaation ja luovan tieteellisen ajattelun, joiden varaan korkeatasoinen tiedeyliopisto rakentuu.

-Yliopistoilla on erityinen tehtävä edistää vapaata tutkimusta ja tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Sen toteuttamiseksi Suomen perustuslakiin on kirjattu yliopistoille autonominen asema, itsemääräämisoikeus. Yliopistoautonomia on välttämätön edellytys sille, että yliopistoissa annettava korkein opetus ja tutkimustulokset ovat riippumattomia poliittisista, taloudellisista, ideologisista ja muista ulkoisista vaikutusyrityksistä, Eeva Moilanen sanoo.  

- Vain autonominen yliopistolaitos voi vastata totuuden jälkeisen ajan haasteisiin, Moilanen toteaa.

 

Ministeriön tiedote seurantaryhmän nimeämisestä: https://minedu.fi/-/seurantaryhma-tukemaan-arviointia-yliopistojen-autonomian-tilasta

Ministeriön tiedote selvittäjäryhmän asettamisesta: https://minedu.fi/-/selvittajaryhma-arvioimaan-yliopistojen-hallinnollisen-autonomian-tilaa