Liiton hallitus kokoontui 6.11.

9.11.2020

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vieraili hallituksen kokouksessa.

Kokouksessaan hallitus

  • Hyväksyi budjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 esitettäväksi valtuustolle. Valtuusto kokoontuu 27.11.

  • Käsitteli selvitystä professoreiden rekrytoimisesta ja päätti toimenpiteistä.

  • Valitsi Vuoden Professorin vuodelle 2021. Valinta julkistetaan Tieteen päivien yhteydessä 14.1.2021. Tilaisuus striimataan.

  • Sai selvityksen yliopistojen autonomiaselvityksen seurantaryhmän, tutkijanuratyöryhmän ja avoimen tieteen seurantaryhmän työskentelystä. Liitolla on ko. työryhmissä edustajansa.

  • Merkitsi tiedoksi palkansaajajärjestöjen kirjeen TAU:n johdolle opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkauksen ja nimikkeiden harmonisointiprosessista.

  • Merkitsi tiedoksi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon 6.10.2020 antaman vastauksen kirjalliseen kysymykseen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista.

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Unifi, Suomen Akatemia.