Professori Johanna Moisander: Professoreiden työnkuvan moninaistuessa liitto toimii ammatti- ja tiedeinstituution edistäjänä

10.11.2020

- Professoriliitto on mukana yhteiskunnallisen muutoksen eturintamassa. Liitto tuo esille monitieteellisiä, puolueettomia, korkeimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia näkökulmia muutoksen johtamiseen, toteaa professori Johanna Moisander Professoriliiton roolista yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Johanna Moisander toimii organisaatioviestinnän professorina Aalto-yliopistossa ja johtaa yliopiston johtamisen laitosta. Hän on Professoriliiton hallituksen jäsen ja hän istuu liiton jäsenlehden, Acatiimin toimitusneuvostossa. 

- Liitto ylläpitää ja edistää ‘tiedettä’ ja tieteellistä tutkimusta tärkeänä hyvinvointia edistävänä instituutiona sekä professorin tehtävää ammatti-instituutiona, jonka kautta tiedeinstituutio toimii. Professoriliitto ei ole vain etujärjestö, vaan paljon enemmän, Moisander toteaa. 

Pohtiessaan kuluneita vuosia Johanna Moisander sanoo professoreiden työnkuvan ja roolin tulleen yhä laajemmaksi. Professorin työ on poikkeuksellisen vaativaa. 

- Monesti ajatellaan, että professorit elävät omissa norsunluutorneissaan. Mutta nykyään varsinkin nuoremman sukupolven professoreilta odotetaan monipuolista, ei vain oman tieteenalansa tutkimuksen ja opettamisen kehittämistä, vaan myös koko yliopistosektorin johtamisen ja henkilöstöhallinnon osaamista, Moisander sanoo.

Professoreiden on myös tehtävä strategiatyötä - ennakoitava globaaleja muutoksia ja rakennettava koulutusohjelmia ja tutkimusstrategioita, joiden avulla yliopistot pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa Moisander avaa. On rakennettava sidosryhmäsuhteita ja ylläpidettävä sidosryhmädialogeja, suunniteltava ja toteutettava vaikuttajaviestintää sekä rakennettava globaaleja ja kansallisia yhteistyöverkostoja.  

- Lisäksi professoreiden tulee opastaa, tuutoroida ja valmentaa nuorempia tieteenharjoittajia sekä kädestä pitäen opettaa ja mentoroida tulevaisuuden lupauksia, eli väitöskirjan- ja graduntekijöitä, Moisander toteaa.  

Usein onkin niin, ettei varsinainen työaika riitä julkaisujen kirjoittamiseen tai ulkoisen rahoituksen hankkimiseen. Se tehdään omalla ajalla: iltaisin, viikonloppuisin ja kesälomalla, Johanna Moisander sanoo.