Liiton hallitus vuonna 2021

3.12.2020

Liiton valtuusto kokoontui 27.11. etäyhteyksin. Liiton puheenjohtajisto oli tällä kertaa erovuorossa. Syysvaltuusto valitsi professori Jukka Heikkilän (TY) liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin professori Eeva Moilanen (TUNI).

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on seuraava:

Hallituksen puheenjohtaja: Jukka Heikkilä (2021–2022), Turun yliopisto (tietojärjestelmät). Hallituksen varapuheenjohtaja: Eeva Moilanen (2021–2022), Tampereen yliopisto (lääketiede).

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 

JäsenVarajäsen
Petri Mäntysaari (2018–2021)
Svenska Handelshögskolan
(kauppaoikeus)
Markku Vieru (2020–2021)
Lapin yliopisto
(liiketaloustiede)
Matti Alatalo (2020–2021)
Oulun yliopisto
(fysiikka)
Markus Olin (2018–2021)
VTT
(käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen mallinnus)

Johanna Moisander (2020–2021)
Aalto-yliopisto
(organisaatioviestintä)

Edward Hæggström (2018–2021)
Helsingin yliopisto
(fysiikka)
Jussi Välimaa (2019–2022)
Jyväskylän yliopisto
(koulutustutkimus)
Kristiina Ilmonen (2021–2022)
Taideyliopisto
(kansanmusiikki)
Teija Laitinen (2021–2022)
Vaasan yliopisto
(liiketaloustiede)
Erkki Lähderanta (2021–2022)
LUT-yliopisto
(fysiikka)
Juha Rouvinen (2021–2022)
Itä-Suomen yliopisto
(kemia)
Reko Leino (30.11.2019-2022)
Åbo Akademi
(kemia)