Hallitus kokoontui 12.2.

15.2.2021

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli akateemisten johtajien rekrytointia liiton selvityksen pohjalta.
  • Käsitteli tekijänoikeusasioista.
  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Sai selvityksen tutkijanuratyöryhmän, autonomiaselvityksen seurantaryhmän ja avoimen tieteen seurantaryhmän toiminnasta.
  • Merkitsi tiedoksi VTT:n ja TAU:n tekemän selvityksen yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Sivista, Taideyliopiston johto,
  • Merkitsi tiedoksi, että Helsingin yliopisto on hakenut valituslupaa professorin irtisanomista (tuta-perusteilla) koskevassa asiassa S19/1903.
  • Merkitsi tiedoksi keväällä järjestettävän webinaarisarjan.