Hallitus kokoontui 6.4.

7.4.2021

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli alustavia tuloksia liiton selvityksestä, joka käsittelee yliopistojen sisäisiä rahanjakomalleja. Selvityksen tulokset julkistetaan kevätseminaarin yhteydessä 23.4.
  • Käsitteli liiton palkkaselvitystä. Ensimmäistä kertaa palkkaselvitys sisältää myös professorin urapolulla olevien palkkatiedot. Palkkaselvitys julkaistaan valtuuston kokouksen yhteydessä 24.4.
  • Päivitti liiton palkkiosuosituksen.
  • Keskusteli professorin urapolun nimikkeistä.
  • Merkitsi tiedoksi, että joulukuussa 2020 annettujen työtuomioistuinten päätösten johdosta Taideyliopisto on vakinaistanut noin 80 lehtoria ja professoria.
  • Sai selvityksen OKM:n seminaarista, jossa käsiteltiin pieniä osaamiskokonaisuuksia (micro-credentials).
  • Käsitteli valtuuston kokoukseen tulevia asioita, mm. hyväksyi vuosikertomuksen.
  • Sai katsauksen liiton viestinnästä.
  • Päätti vastata TEK:n haasteeseen tukea opiskelijoiden ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Nyyti ry:n kautta.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: TAU:n johto, TY:n johto, ISY:n johto.