Professoriliiton hallitus kokoontui 7.2.

10.2.2014

Kokouksessaan hallitus

  • käsitteli valtion kehysbudjettiriihtä ja päätti vaikuttamiskeinoista
  • käsitteli yliopistojen ja valtion työmarkkinatilannetta 
  • päätti antaa OKM:lle lausunnon Suomen Akatemiaa koskevasta lakimuutosluonnoksesta
  • hyväksyi emeritus-/emeritaprofessorin avuksi laaditun sopimuksenteko-ohjeen
  • käsitteli yliopistojen menettelytapoja professoreiden rekrytoimisessa