Liiton hallitus kokoontui 20.8.

23.8.2021

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli liiton toimenpiteitä tiedeleikkausten vuoksi.
  • Sai tiedoksi, liitto on osallistunut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen koolle kutsumaan ns. pyöreän pöydän keskusteluun tiede- ja korkeakoulusektorin ajankohtaisista aiheista.
  • Sai tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: tiede- ja kulttuuriministeri, opetusministeri, ETUCEn johto.
  • Sai tiedoksi, että VNK:n on asettanut työryhmän tehtävänään selvittää keinoja t&k-rahoituksen kasvattamiseen.  
  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
  • Kävi lähetekeskustelun liiton ensi vuoden toiminnan painopisteistä.
  • Keskusteli professoreiden työssäjaksamisesta.
  • Sai tiedoksi liiton lausunnon ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia).
  • Sai tiedoksi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta.