Kannanotto: Professorikunta huolestunut Tampereen yliopiston yt-neuvotteluista

17.9.2021

Tampereen yliopiston 13.9. antama ilmoitus keskitettyjä tukipalveluita koskevista yhteistoimintaneuvotteluista huolestuttaa yliopiston professorikuntaa. Lähes 20 prosentin vähentäminen tukipalveluista ei voi olla vaikuttamatta heikentävästi tutkimuksen ja opetuksen laatuun ja arjen sujumiseen yliopistossa. Tampereen yliopisto on perustellut yt-neuvottelujen käynnistämistä taloudellisilla ja toiminnallisilla syillä. Aiemmin yliopiston hallitus on kuitenkin hyväksynyt toiminnallisen tuloksen alijäämän.

Professorikuntaa ihmetyttää myös tapa, jolla asiasta on viestitty sekä yliopistoyhteisölle että julkisuudessa.

”Esimerkiksi fuusion jälkeinen tukihenkilökunnan resurssien suuntaaminen moniin perustoimintoja tukemattomiin kehityshankkeisiin on ollut johdon tietoinen valinta, ei automaattinen seuraus fuusiosta,” toteaa professorien luottamusmies, professori Mari Hatavara.

”Todella paljon työaikaa on tuhlattu myös toistuviin organisaatiomuutoksiin ja huonosti suunniteltuihin järjestelmäuudistuksiin.”

Nyt leikkurin alla olevat yliopistopalvelut ovat erottamaton osa yliopiston toimintaa. Ilman kunnollisia tukipalveluita yliopiston tutkimus- ja opetustoiminta vaarantuu, ja opettajien ja tutkijoiden työtaakka kasvaa. Sisäänottokiintiöiden kasvattaminen ja paine ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen yhdistettynä tukipalvelujen leikkauksiin luovat kestämättömän yhtälön, jossa henkilökunnan hyvinvointi vaarantuu. Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta on vahvasti sitä mieltä, että opetuksen ja tutkimuksen suoran tuen tulee säilyä.

”Tapa, jolla yt-prosessi on nyt käynnistetty ei kunnioita lainkaan Tampereen yliopiston arvoja, joita ovat vastuullisuus, avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus ja sivistys. Haluamme osoittaa täyden tukemme tukipalvelujen henkilöstölle tässä vaikeassa tilanteessa ja peräänkuulutamme yliopiston johdolta arvojemme mukaista toimintaa,” toteaa Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunnan puheenjohtaja, professori Johanna Kujala.

 

Lisätietoja:

Mari Hatavara, professorien luottamusmies, mari.hatavara@tuni.fi

Johanna Kujala, Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunnan
puheenjohtaja, johanna.kujala@tuni.fi