Kannanotto: Professoriosasto suosittelee kampuskehitysehdotuksen palauttamista valmisteluun

9.11.2021

Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosasto suosittelee, että nyt tehty kampuskehitysehdotus avataan yliopistoyhteisön laajalle kommentoinnille ja vasta sen jälkeen hallitus tekee päätöksen tilasuunnittelun etenemisestä kohti konkreettista toteutusta. Näin varmistetaan myös yliopiston oman, olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen kampuskehityksessä sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuus ja valmius muutoksiin.

Tampereen yliopiston hallituksen kokouksen 12.11.2021 esityslistan mukaan kokouksessa tehdään päätös yliopiston toimitiloja koskevasta toimenpideohjelmasta. Esityslistan liitteessä kuvataan laaja toimenpideohjelma, joka esittelee kolmea vaihtoehtoa ja esittää yhtä niistä priorisoitavaksi ja toteutettavaksi. Tavoitteena on, että yliopiston tilat ja niihin liittyvät palvelut kehittyvät tukemaan tieteellisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Tampereen yliopiston professorit ovat huolissaan siitä, että ehdotuksessa ei kerrota konkreettisesti, miten tutkimus- ja opetusedellytykset varmistetaan uudessa tilanteessa. Ennen kuin hallitus voi tehdä asiasta päätöksen, tulisi tilavähennysten esitettyjen hyötyjen lisäksi ottaa huomioon myös niistä aiheutuvat mahdolliset haitat, erityisesti tutkimus- ja opetusedellytysten merkittävä heikkeneminen. Miten ratkaistaan tutkijoiden tarve rauhalliseen työtilaan ja turvataan mahdollisuudet vapaamuotoisiin kohtaamisiin? Entä miten varmistetaan tutkimusaloista tai tiedekunnista riippumaton yhdenvertainen kohtelu? Esitys ei myöskään avaa tarpeeksi sitä, tulevatko tarkoituksenmukaiset opetukseen sopivat tilat jatkossa riittämään, jos/kun näin suuresta osasta kiinteistöjä luovutaan. Siinä ei myöskään käsitellä kolmen kampuksen välistä liikkuvuutta.

Ehdotuksessa korostetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sen mukaan asiasta on käyty laajaa keskustelua yliopistossa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen konkreettinen ehdotus, jossa on selkeästi esitetty eri vaihtoehdot. Yliopistoyhteisölle ei ole tarjottu mahdollisuutta kommentoida tai käsitellä ehdotusta, eikä esimerkiksi tiedekunnista koottuja kommentteja ole otettu esityksessä huomioon. Mikäli hallitus päättää asiasta nyt esitetyn pohjalta, tehdään päätös ylipistoyhteisöä kuulematta.

Ehdotus perustuu neliömetrien, prosenttien tai tiedekuntien laskemiselle, mutta siinä ei lainkaan tarkastella vaikutuksia ihmisiin. Miten ehdotus vaikuttaa työhyvinvointiin ja tuottavuuteen? Entä miten halukkaita työntekijät ovat muuttamaan uusiin ja tiiviisiin työtiloihin? Yliopistossa työtä tekevät ihmiset, joten olisi kohtuullista tarkastella muutosta myös heidän näkökulmastaan, ei vain taloudellisten lukujen tai tilaneliöiden kannalta.

Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosasto suosittelee, että nyt tehty ehdotus avataan yliopistoyhteisön laajalle kommentoinnille ja vasta sen jälkeen hallitus tekee päätöksen tilasuunnittelun etenemisestä kohti konkreettista toteutusta. Näin varmistetaan myös yliopiston oman, olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen kampuskehityksessä sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuus ja valmius muutoksiin.

 

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta