Kuuleminen valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

7.3.2014

Professoriliitto oli 6.3.2014 sivistysvaliokunnassa kuultavana valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta.

Selonteon otsikkona on "Kestävällä kasvulla hyvinvointia".

Liiton vakaa käsitys on, että tulevaisuus näyttää valoisalta, jos tulevaisuudessa, ja jo aivan lähitulevaisuudessakin, panostetaan nimenomaan osaamiseen: Koulutus ja tutkimus luovat osaamista. Tämä tulee esiin myös selonteosta.

Liitto toivoo, että sivistysvaliokunta ja eduskunta vaikuttaisivat siihen, että yliopistoindeksiä ei enää leikattaisi tai jäädytettäisi ja että tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavarat nostettaisiin vähintään neljään prosenttiin BKT:sta. Tällä tavalla edistettäisiin selonteon muita ja suurelta osin sinänsä myönteisiä asioita.   

Koko lausunto luettavissa täällä:
Sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta 6.3.2014