Liiton hallitus kokoontui 4.3.

7.3.2022

Kokouksessaan hallitus

- Käsitteli liiton sijoitustoimintaa

- Hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi valtuustolle.

- Käsitteli työmarkkinatilannetta eri sektoreilla. Valtion sektorilla työskenteleville jäsenille on saatu neuvottelutulos. Yliopistosektorilla neuvottelut jatkuvat, nykyinen sopimus on voimassa 31.3. saakka.

- Käsitteli työtaisteluvalmiutta. Se liittyy olennaisena osana neuvotteluihin.

- Keskusteli tulevasta kehysriihestä ja liiton vaikuttamistoiminnasta.

- Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon hallintovaliokunnalle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamiskesi ja siihen liittyviksi laeiksi.

- Merkitsi tiedoksi, että Suomen Akatemia uudistaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotoja.

- Merkitsi tiedoksi uudistetun akatemiatutkijan rahoitusmuodon valmistelun ja toimeenpanon suunnitelman.

- Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Unifi, Suomen Akatemia, sivistysvaliokunta.

- Merkitsi tiedoksi, että haku professoreiden Kiila-kuntoutukseen on käynnissä 14.4. saakka. Kuntoutuskurssi järjestetään Kiipula-Avire/Janakkalassa. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse ohjeet hakuun.

- Merkitsi tiedoksi ajankohtaiset kv-asiat.