Liiton hallitus kokoontui 19.8.

22.8.2022

Kokouksessaan hallitus

 • Käsitteli liiton talous- ja sijoitusasioita.
 • Käsitteli työmarkkinatilannetta ja sen vaikutuksia yliopistosektorin ja valtion tuleviin neuvotteluihin.
 • Sai selvityksen Akava-yhteisön tulevista vaaleista.
 • Käsitteli liiton eduskuntavaalitavoitteita.
 • Kävi lähetekeskustelun liiton ensi vuoden painopisteistä.
 • Hyväksyi päivitetyt professorin eettiset ohjeet esitettäväksi valtuustolle.
 • Sai selvityksen kesällä järjestetystä yliopistosektorin pohjoismaisesta kokouksesta.
 • Merkitsi tiedoksi Suomen Akatemian Tieteen tila 2022 -tilastot.
 • Merkitsi tiedoksi, että TEM on asettanut työryhmän valmistelemaan kolmannen maan kansalaisen tutkijan oleskeluluvan voimassaolon ajan pidentämistä ja muita aiheen edellyttämiä säännösmuutoksia. Juha Hämäläinen edustaa työryhmässä Professoriliittoa.
 • Merkitsi tiedoksi liiton johdon osallistumiset puoluekokouksiin.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja tuloverosta annettujen lakien muuttamiseksi.