Työeläkkeiden korotus 1.1.2023 ja vuodenvaihteessa eläkkeelle jääminen

1.9.2022

Jos saavutat eläkeoikeuden viimeistään joulukuun 2022 alusta lukien ja olet ajatellut jäädä eläkkeelle tammikuun alusta tai alkuvuonna, sinun on taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle jo vuoden 2022 puolella. Jos olet jo eläkkeellä, eläkkeesi määrää nousee tavallista enemmän vuoden alussa. Työeläkeindeksin kasvu tulee olemaan noin 6,9 prosenttia ja palkkakertoimen noin 3,7 prosenttia.

Jos olet jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa

Jos olet siirtymässä eläkkeelle vuonna 2022 ja viimeistään joulukuussa 2022, sinulle maksettavaa työeläkettä korotetaan heti tammikuussa 2023 työeläkeindeksillä.

Jos siirryt eläkkeelle tammikuussa tai myöhemmin vuonna 2023, työurasi aikaiset ansiot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Alkava työeläke lasketaan näiden palkkakertoimella korotettujen ansioiden perusteella.

Jos olet jäämässä vuodenvaihteessa eläkkeelle, sinun on taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle joulukuussa kuin tammikuussa. Jos jäät eläkkeelle joulukuussa, eläkkeesi tulee olemaan suurempi kuin jos jäät eläkkeelle tammikuussa.

Työntekijäin eläkelain 98 § mukaan indeksitarkastus tehdään maksussa oleviin eläkkeisiin. 113 § mukaan vanhuuseläke alkaa aina kuukauden 1. päivänä. Eläkkeesi voi siis alkaa aikaisintaan eläkeikäsi täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Käytännössä eläkkeen pitää siis alkaa 1.12.2022, jotta eläkettä nostetaan indeksillä eikä palkkakertoimella.

Esimerkki eläkkeen määrästä joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023

Eläketurvakeskus on tehnyt alla kerrotut laskelmat, jotka havainnollistavat eri indeksikorotusten mukaisia eroja maksettavaan työeläkkeeseen. Laskelmat perustuvat elokuussa tehtyihin arvioihin ensi vuoden indekseistä. Luvut soveltuvat henkilöihin, joihin sovelletaan yleistä vanhuuseläkeikää eikä mahdollisia Kelan eläkkeitä oteta huomioon.

Vanhuuseläke:
Henkilön eläkekarttuma joulukuun 2022 alussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna).

  • Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022, saa hän tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen. Tämän jälkeen hänen kuukausieläkkeensä on arvion mukaan noin 1 604 euroa.
  • Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon. Alkavan työeläkkeen suuruus riippuu hänen eläkettänsä edeltävästä palkkatasostaan: jos palkka on esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa, on alkavan työeläkkeen suuruus tällöin tammikuussa arvion mukaan noin 1 565 euroa.