Liiton hallitus kokoontui 9.9.

12.9.2022

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa ja evästi liiton sijoitustoimikuntaa.
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
  • Päätti uusi liiton verkkosivut vuoden 2023 aikana.
  • Päätti jatkaa professorimatrikkelin valmistelua.
  • Nimesi Tieteellisten seurain valtuuskunnassa toimivaan Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjausta luonnostelevaan työryhmää liiton edustajiksi Marja-Leena Juntusen (Taide), Erkki Lähderannan (LUT) ja Mikko Niemen (HY).  
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä

Kokouksessa vieraili Laboren johtaja Mika Maliranta.