Valtuustoa puhutti avustavan henkilöstön vähentyminen

28.4.2014

Professoriliiton valtuusto kokoontui lauantaina 26. huhtikuuta Aulangolla Hämeenlinnassa.

Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo piti valtuuston kokouksen aluksi ajankohtaiskatsauksen. Väen vähentämiseen tähtäävistä yhteistoimintaneuvotteluista on tullut yliopistojen ja professorien arkea tämän lukuvuoden aikana. Liitto lähetti asiasta tiedotteen 25. huhtikuuta.
Puheenjohtaja Valo kertoi kokousväelle myös tuoreista liiton lausunnoista ja kannanotoista. Liitto antoi lausunnon yliopistojen rahoitusmallista ja katsoi, että kandipalautteen 3 prosentin osuus on liian suuri. Yhtä hyvin myös yliopistojen henkilökunnan mielipiteet voisivat vaikuttaa yliopistojen rahoitukseen. Työnantajapalaute ei ilmeisesti ole tulossa mallin osatekijäksi.
Akatemialaki on paraikaa eduskunnassa. Liitolta on pyydetty ehdokkaita strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi. Puheenjohtaja Valo kertoi myös Suomen Akatemian professorikyselystä, joka on osa tänä vuonna julkistettavaa Tieteen tila -raporttia.  
Suomalaista korkeakoulupolitiikkaa on alkanut värittää keskustelu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lähentymisestä. Liiton ja Tieteentekijöiden liiton kevätseminaarissa OKM:n ylijohtaja Tapio Kosunen kertoi, että ministeriö tilaa kansainvälisiltä asiantuntijoilta selvityksen kansainvälisten korkeakoulujärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen. Tästä haetaan peruslinjauksia tulevaa hallitusohjelmaa varten. Duaalimalli on ilmeisesti hämärtymässä.
Liiton vuosikertomuksen 2013 käsittelyn yhteydessä valtuuston jäseniä puhutti mm. ulkomailta tulleiden professorien asema. Liitolla on kattavat englanninkieliset verkkosivut ja jäsenkirje lähtee myös englannin kielellä. Professoreita keskustelutti myös avustavan henkilökunnan vähentyminen ja sijoittuminen yhä kauemmaksi laitostasolta.
Jokakeväiseen tapaan valtuuston kokouksessa oli esillä liiton tuorein palkkaselvitys. Valtuuston jäsenille tehtiin selkoa myös yliopistojen ja tutkimuksen asemasta valtion kehysbudjetissa. Yliopistoindeksi puolitetaan ja perusrahoituksesta siirretään rahaa kilpaillun tutkimusrahoituksen puolelle. Lopuksi toiminnanjohtaja Jorma Virkkala selvitti kevätvaltuuston jäsenille työmarkkinatilannetta.
Liitto täyttää syksyllä 45 vuotta. Juhlasyysseminaari pidetään 31. lokakuuta.